www.derommelpot.com
Waar een kind nog kind mag zijn
Home Over Team Ouders Uk&puk Contact
0591-646864

Welkom bij de Rommelpot

Het kindercentrum waar een kind nog kind mag

zijn!

kindercentrum de Rommelpot​’ ​is​ ​van​ ​mening​ ​dat​ ​ieder​ ​kind​ ​uniek​ ​is​ ​en​ ​daarom​ ​bijzonder​ ​en​ ​mooi.​ ​Kinderen​ ​mogen​ ​er​ ​zijn​ ​en​ ​mogen vooral​ ​ook​ ​zichzelf​ ​zijn. Bij​ ​​‘kindercentrum de Rommelpot​’ ​staat​ ​het​ ​kind​ ​centraal.​ ​Er​ ​wordt​ ​uitgegaan​ ​van​ ​de​ ​individuele​ ​behoeften​ ​van​ ​het​ ​kind,​ ​maar​ ​ook​ ​het groepsbelang​ ​wordt​ ​in​ ​het​ ​oog​ ​gehouden.​​ ​​Enerzijds​ ​is​ ​er​ ​respect​ ​voor​ ​de​ ​eigenheid​ ​en​ ​autonomie​ ​van​ ​het kind,​ ​anderzijds​ ​leert​ ​het​ ​kind​ ​om​ ​te​ ​gaan​ ​met​ ​het​ ​dagritme​ ​van​ ​de​ ​groep​ ​en​ ​om​ ​zich​ ​aan​ ​te​ ​passen. Wij​ ​verzorgen​ ​verantwoorde​ ​kinderopvang​ ​voor​ ​ouders ​ ​en​ ​kinderen,​ ​onafhankelijk​ ​van​ ​hun​ ​achtergrond​ ​en identiteit.​ ​U​ ​kunt​ ​bij​ ​ons​ ​terecht​ ​voor: o Het kinderdagverblijf (KDV). Dit is ​dagopvang​ ​voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen kunnen de hele dag komen en kunnen geplaatst worden voor minimaal 2 dagdelen en maximaal 10 dagdelen per week. o De Voorschool/peuterarrangement. Deze is vooral bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van ​kinderen​ ​van 2,5 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal vaste tijden per week. o De ​buitenschoolse​ ​opvang (BSO) is opvang voor kinderen van​ ​4​ jaar ​tot​ ​het moment dat de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan buiten de reguliere schooltijden om.
Home
Inschrijfformulier kinderopvang Inschrijfformulier voorschool/peuterarrangement Inschrijfformulier buitenschoolse opvang
www.derommelpot.com
0591-64686

Welkom bij de

Rommelpot

Het kindercentrum waar een kind

nog kind mag zijn!

kindercentrum de Rommelpot​’ ​is​ ​van​ ​mening​ ​dat​ ​ieder​ ​kind​ ​uniek​ ​is​ ​en​ ​daarom​ ​bijzonder​ ​en​ ​mooi.​ ​Kinderen​ ​mogen​ ​er​ ​zijn​ ​en​ ​mogen vooral​ ​ook​ ​zichzelf​ ​zijn. Bij​ ​​‘kindercentrum de Rommelpot​’ ​staat​ ​het​ ​kind​ ​centraal.​ ​Er​ ​wordt​ ​uitgegaan​ ​van​ ​de​ ​individuele​ ​behoeften​ ​van​ ​het​ ​kind,​ ​maar​ ​ook​ ​het groepsbelang​ ​wordt​ ​in​ ​het​ ​oog​ ​gehouden.​​ ​​Enerzijds​ ​is​ ​er​ ​respect​ ​voor​ ​de​ ​eigenheid​ ​en​ ​autonomie​ ​van​ ​het kind,​ ​anderzijds​ ​leert​ ​het​ ​kind​ ​om​ ​te​ ​gaan​ ​met​ ​het​ ​dagritme​ ​van​ ​de​ ​groep​ ​en​ ​om​ ​zich​ ​aan​ ​te​ ​passen. Wij​ ​verzorgen​ ​verantwoorde​ ​kinderopvang​ ​voor​ ​ouders ​ ​en​ ​kinderen,​ ​onafhankelijk​ ​van​ ​hun​ ​achtergrond​ ​en identiteit.​ ​U ​kunt​ ​bij​ ​ons​ ​terecht​ ​voor: o Het kinderdagverblijf (KDV). Dit is ​dagopvang​ ​voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen kunnen de hele dag komen en kunnen geplaatst worden voor minimaal 2 dagdelen en maximaal 10 dagdelen per week. o De Voorschool/peuterarrangement. Deze is vooral bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van ​kinderen​ ​van 2,5 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal vaste tijden per week. o De ​buitenschoolse​ ​opvang (BSO) is opvang voor kinderen van​ ​4​ jaar ​tot​ ​het moment dat de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan buiten de reguliere schooltijden om.
Menu
Inschrijfformulier kinderopvang Inschrijfformulier voorschool/peuterarrangement Inschrijfformulier buitenschoolse opvang