Home Over Ouders Team Uk&Puk Contact
Kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

 Het team

We doen het met elkaar!

Het team bestaat uit een leidinggevende, tevens pedagoog en vijf pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen aanwezig. Hierbij worden minimaal het aantal pedagogisch medewerkers aangehouden zoals wettelijk is vereist.  De kinderen zien dus elke dag vertrouwde gezichten. Leidsters vullen elkaar bij ziekte of vakantie zoveel mogelijk aan. De pedagogisch medewerkers op de Rommelpot zijn allen in het bezit van een gepast diploma om te kunnen werken in de kinderopvang. Allen voldoen aan de taaleisen op 3f Nederlands. De leidsters die werken met de baby’s zijn hiervoor extra opgeleid en de leidsters die werken op de voorschool zijn in het bezit van een VVE diploma. Ook de medewerkers die werken op het kinderdagverblijf zijn bijna allemaal in het bezit van een VVE diploma. Zo niet dan wordt hen de kans geboden om de opleiding te gaan volgen. De Rommelpot is een erkend leerbedrijf! Dit betekent dat er regelmatig stagiares op de groep te vinden zijn. Deze worden altijd boventallig ingezet met uitzondering van een BBL stagiaire. Deze heeft een werk-leer traject en kan is een enkel geval als medewerker op de groep staan. Dit zal alleen gebeuren met toezicht van twee andere medewerkers.

   

Onze medewerkers

Leidinggevende/pedagoog: Carla Ruhé  Pedagogisch medewerkers: Francisca Karel, Maaike de Groot, Anna Linda Pleizier, Melissa Ruhé, en Anne Dordoy. Stagiaires: Daphne Knolhoff (BBL), Kirsty van Aarst, Mieke Mijer en Janiek Hendriks.
Waar een kind nog kind mag zijn!

In​ ​de​ ​kinderopvang​ ​staat​ ​het​ ​kind​ ​centraal.​ ​

Het​ ​kind​ ​ontwikkelt​ ​zich​ ​in​ ​interactie​ ​met​ ​zijn​ ​omgeving.​ ​ De​ ​pedagogisch​ ​medewerker​ ​is​ ​daarom een ​belangrijke​ ​spil​ van​ ​de opvang.​ ​Kindercentrum de Rommelpot wil de pedagogisch medewerkers graag laten groeien in hun werk. De pedagogisch medewerkers krijgen  dan ook pedagogische ondersteuning. Deze pedagogische ondersteuning richt zich onder andere op de volgende  doelen: het ondersteunen van de pedagogisch medewerkers in het verder ontwikkelen van hun pedagogische vaardigheden, de dagopvanggroepen ondersteunen bij de Uk&Puk methode, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken binnen de dagopvang.

De vier

pedagogische

basisdoelen

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Lerende organisatie

Wij zijn een lerende organisatie en daarvoor heeft kindercentrum de Rommelpot een eigen trainer in huis. Carla Ruhé is officieel VVE trainer en mag de training Uk&Puk geven. Daarnaast is zij bevoegd om de volgende trainingen te verzorgen: Opbrengst gericht werken met jonge kinderen door middel van peuterstappen,  Breinsleutels (de hersenontwikkeling van jonge kinderen), Speel je wijs, Lilaland en TINK (interactievaardigheden)
Team
Home Over Ouders Team Uk&puk Contact
Kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

 Het team

We doen het met elkaar!

Het team bestaat uit een leidinggevende, tevens pedagoog en vijf pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen aanwezig. Hierbij worden minimaal het aantal pedagogisch medewerkers aangehouden zoals wettelijk is vereist.  De kinderen zien dus elke dag vertrouwde gezichten. Leidsters vullen elkaar bij ziekte of vakantie zoveel mogelijk aan. De pedagogisch medewerkers op de Rommelpot zijn allen in het bezit van een gepast diploma om te kunnen werken in de kinderopvang. Allen voldoen aan de taaleisen op 3f Nederlands. De leidsters die werken met de baby’s zijn hiervoor extra opgeleid en de leidsters die werken op de voorschool zijn in het bezit van een VVE diploma. Ook de medewerkers die werken op het kinderdagverblijf zijn bijna allemaal in het bezit van een VVE diploma. Zo niet dan wordt hen de kans geboden om de opleiding te gaan volgen. De Rommelpot is een erkend leerbedrijf! Dit betekent dat er regelmatig stagiares op de groep te vinden zijn. Deze worden altijd boventallig ingezet met uitzondering van een BBL stagiaire. Deze heeft een werk-leer traject en kan is een enkel geval als medewerker op de groep staan. Dit zal alleen gebeuren met toezicht van twee andere medewerkers.

   

Onze medewerkers

Leidinggevende/pedagoog: Carla Ruhé  Pedagogisch medewerkers: Francisca Karel, Maaike de Groot, Anna Linda Pleizier, Melissa Ruhé, en Anne Dordoy. Stagiaires: Daphne Knolhoff (BBL), Kirsty van Aarst, Mieke Mijer en Janiek Hendriks.
Waar een kind nog kind mag zijn!

In​ ​de​ ​kinderopvang​ ​staat​ ​het​ ​kind​ ​centraal.​ ​

Het​ ​kind​ ​ontwikkelt​ ​zich​ ​in​ ​interactie​ ​met​ ​zijn​ ​omgeving.​ ​ De​ ​pedagogisch​ ​medewerker​ ​is​ ​daarom een ​belangrijke​ ​spil​ van​ ​de​ ​opvang.​ ​Kindercentrum de Rommelpot wil de pedagogisch medewerkers graag laten groeien in hun werk. De pedagogisch medewerkers krijgen dan ook pedagogische  ondersteuning. Deze pedagogische ondersteuning richt zich onder andere op de volgende  doelen: het ondersteunen van de pedagogisch medewerkers in het verder ontwikkelen van hun pedagogische vaardigheden, de dagopvanggroepen ondersteunen bij de Uk&Puk methode, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken binnen de dagopvang.

Lerende organisatie

Wij zijn een lerende organisatie en daarvoor heeft kindercentrum de Rommelpot een eigen trainer in huis. Carla Ruhé is officieel VVE trainer en mag de training Uk&Puk geven. Daarnaast is zij bevoegd om de volgende trainingen te verzorgen: Opbrengst gericht werken met jonge kinderen door middel van peuterstappen,  Breinsleutels (de hersenontwikkeling van jonge kinderen), Speel je wijs, Lilaland en TINK (interactievaardigheden)

De vier

pedagogische

basisdoelen

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken
Team
Menu
kindercentrum@derommelpot.com
0591-646864

 Het team

We doen het met elkaar!

Het team bestaat uit een leidinggevende, tevens pedagoog en vijf pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen aanwezig. Hierbij worden minimaal het aantal pedagogisch medewerkers aangehouden zoals wettelijk is vereist.  De kinderen zien dus elke dag vertrouwde gezichten. Leidsters vullen elkaar bij ziekte of vakantie zoveel mogelijk aan. De pedagogisch medewerkers op de Rommelpot zijn allen in het bezit van een gepast diploma om te kunnen werken in de kinderopvang. Allen voldoen aan de taaleisen op 3f Nederlands. De leidsters die werken met de baby’s zijn hiervoor extra opgeleid en de leidsters die werken op de voorschool zijn in het bezit van een VVE diploma. Ook de medewerkers die werken op het kinderdagverblijf zijn bijna allemaal in het bezit van een VVE diploma. Zo niet dan wordt hen de kans geboden om de opleiding te gaan volgen. De Rommelpot is een erkend leerbedrijf! Dit betekent dat er regelmatig stagiares op de groep te vinden zijn. Deze worden altijd boventallig ingezet met uitzondering van een BBL stagiaire. Deze heeft een werk-leer traject en kan is een enkel geval als medewerker op de groep staan. Dit zal alleen gebeuren met toezicht van twee andere medewerkers.

   

Onze medewerkers

Leidinggevende/pedagoog: Carla Ruhé  Pedagogisch medewerkers: Francisca Karel, Maaike de Groot, Anna Linda Pleizier, Melissa Ruhé, en Anne Dordoy. Stagiaires: Daphne Knolhoff (BBL), Kirsty van Aarst, Mieke Mijer en Janiek Hendriks.
Waar een kind nog kind mag zijn!

In​ ​de​ ​kinderopvang​ ​staat​ ​het​ ​kind​ ​centraal.​ ​

Het​ ​kind​ ​ontwikkelt​ ​zich​ ​in​ ​interactie​ ​met​ ​zijn​ ​omgeving.​ ​ De​ ​pedagogisch​ ​medewerker​ ​is​ ​daarom een ​belangrijke​ ​spil​ ​van​ ​de​ ​opvang.​ ​Kindercentrum de Rommelpot wil de pedagogisch medewerkers graag laten groeien in hun werk. De pedagogisch medewerkers krijgen dan ook pedagogische ondersteuning. Deze pedagogische ondersteuning richt zich onder andere op de volgende  doelen: het ondersteunen van de pedagogisch medewerkers in het verder ontwikkelen van hun pedagogische vaardigheden, de dagopvanggroepen ondersteunen bij de Uk&Puk methode, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken binnen de dagopvang.

Lerende organisatie

Wij zijn een lerende organisatie en daarvoor heeft kindercentrum de Rommelpot een eigen trainer in huis. Carla Ruhé is officieel VVE trainer en mag de training Uk&Puk geven. Daarnaast is zij bevoegd om de volgende trainingen te verzorgen: Opbrengst gericht werken met jonge kinderen door middel van peuterstappen,  Breinsleutels (de hersenontwikkeling van jonge kinderen), Speel je wijs, Lilaland en TINK (interactievaardigheden)

De vier pedagogische basisdoelen

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken